Zarządzanie własną firmą, posiada ogrom zalet i wad. Wie o tym każdy zarządca zarówno małej i dużej firmy. Przede wszystkim prywatna firma jest powodem do dumy. Jest skutkiem mnóstwa wyrzeczeń i poświęceń, sprawdzianem własnych umiejętności i predyspozycji. Działalność prowadzona na własny rachunek, zarządzanie ludźmi, to coś o czym marzy współcześnie